Εισαγωγή
Αρ. Ταυτότητας:
ΠΜΠ:

Ενημέρωση

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι Καθηγητές Πληροφορικής ΜΟΝΟ να καταχωρούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 2ου τετραμήνου στο νέο σύστημα που δημιουργήθηκε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Διαχείριση Ύλης