Το Σύστημα Καταχώρησης Ωρολόγιου Προγράμματος δεν είναι διαθέσιμο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Καθηγητές Πληροφορικής και Σχεδιασμού & Τεχνολογίας ΜΟΝΟ να καταχωρούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο νέο σύστημα που δημιουργήθηκε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο. Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Διαχείριση Ύλης